Fusteria

Tractament de la fusta en el món de la jardineria. A Garden Market S.A. estem especialitzats en la realització de pèrgoles, gelosies, terrasses i paviments.

Característiques tècniques fusta tractada:

Utilitzem per tots els nostres productes fusta tractada, una fusta de pi vermell suec, de qualitat Vª A(IIª), raspada, amb cantos rodons R-10, i impregnada en autoclau a base de sals hidrosolubles CCB, NORMA UNE 21152 contra fongs i insectes xilòfags, incloses les termites i xilòfags marins. Aquestes sals no pertanyen a cap categoria tòxica per el que es pot aplicar en aquells llocs on existeixi un contacte de la fusta impregnada amb persones, animals i plantes

Fusteria exterior, pèrgoles, fusta exterior, tanques, porxos fusta

Pèrgoles

Per crear espais ombrejats on reposar-hi.
Element decoratiu per crear ambients íntims, separacions i tapar vistes no desitjades. Poden ésser romboïdals o quadrades, amb marc reforçat i subjectades amb postes.

Fusteria exterior, porxos fusta

Porxos

La fusta de pi vermell suec tractada en autoclau no necessita manteniments costosos i perdura inalterable durant molts anys. Esta especialment indicada per ennoblir els nostres espais verds.

Fusteria exterior, Paviments

Paviments

Els paviments de fusta ens ofereixen gran confortabilitat.
Instal·lat amb càmera d´aire per evitar el contacte directe amb el terra.

Escaleras

Escales

Hivernacles, escales, varis...