Construcció, disseny i decoració de jardinsDisseny i construcció de salt d'aigua per jardins i zones verdes

   

Els espais verds, ja siguin parcs, jardins o terrasses, poden ser creats a partir de zero o bé, si ja existeixen, ser reformats o potenciats a la seva màxima expressió, tant estèticament com funcionalment.

Disseny i construcció de estanys per jardins i zones verdes

   

L 'etapa de la concepció és important, pel fet que un jardí es pot dissenyar de formes diverses. Les necessitats í els desitjos del futur usuari i els condicionaments propis de l'espai són determinants.

Installació i manteniments de gespes per jardins i zones verdes

   

A Garden Market, posem especial atenció en aquests factors, que units a la nostra experiència í els nostres consells professionals constitueixen la garantía d'un resultat excel·lent.